STADSLOPPET

                         

Inbjudan                        xxx Öppna inbjudan här.

Anmälan individuell     http://trackandfield.se/llanmal/llanmal1.aspx?loppid=9 

Anmälan lag                 xxx

(Föranmälan t.o.m. 26 maj, efteranmälan t.o.m. 30 maj).

Vilka har anmält sig?   Klicka här för att öppna. (Anmälda per 30 maj.)  http://trackandfield.se/llanmal/llstartlist.aspx?loppid=9

Betalande medlemmar i ESIK:      xxx Anmäler sig med ett mail till xxxxxx, senast xx maj. Ange namn,   födelseår, och tävlingsklass. (Du kan även anmäla dig till din ledare, senast xx maj).

Tävlings-PM.                 Klicka här för att öppna.

Hitta till starten.            Öppna kartan här.

Preliminär resultatlista finns här.

För de definitiva resultatlistorna klicka på länken på nästa rad.

Övrigt om Stadsloppet finns på den särskilda hemsidan för stadsloppet. Klicka här för att komma dit.

Close
Close