Personuppgifter

Personuppgifter inom Eksjö Södra IK

2018-05-28

Personuppgifter som insamlas och lagras:

Namn.

Personnummer.

Postadress.

Mobilnummer.

e-postadress.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare. Namn, mobilnummer, och e-postadress.

För vuxna medlemmar eller för vårdnadshavare kan uppgift om yrke/sysselsättning sparas.

Uppgifterna sparas i klubbens medlemshanteringssystem, MyClub. Tillgång till, eller rätt att ändra uppgifter, tilldelas de personer som har behörighet som föreningsadministratörer i MyClub, just nu Sören Larsson och Ingemar Hedin.

Uppgifterna avaktiveras efter besked att medlem begär utträde ur klubben. Annars betraktas utebliven betalning av medlemsavgift som grund för avaktivering.

Uppgifternas användning:

  • Vid kontakter med försäkringsbolag. Namn och personnummer.
  • Vid registrering av närvaro, för att ansöka om statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Namn och personnummer.
  • Vid anmälan till tävlingar. Namn och födelseår.
  • Uppgift om yrke kan användas vid rekrytering av funktionärer med möjlig specialkompetens.
  • Namn och foto kan publiceras på klubbens hemsida, eller klubbens facebook-grupp, Eksjö Södra IK. Publicering skall ske restriktivt, främst för att uppmärksamma goda prestationer vid DM, GM, eller högre. (publicering utanför denna grupp, eller via andra datakanaler ingår inte i klubbens ansvarsområde). Medlemmar som registrerats genom tidigare systemet, FA, har alla informerats om att bilder kan komma att publiceras.
  • Vid fakturering av mellanhavanden mellan klubben och medlem.

Registerutdrag:

Medlem eller vårdnadshavare kan när som helst begära utdrag ur medlemsregistret.

Information vid nyregistrering av medlem:

En funktion som innebär att samtycke till datapolicyn ges vid registrering kommer att införas.

Close
Close