Medlemskap, utan säljkrav.

 Som medlem i Södra behöver Du inte sälja lotter, julkalendrar, tubsockor, kokosbollar, eller annat. Vår ekonomi bygger på medlemsavgifter, och intäkter från höst-, och julmarknaderna. Däremot vill vi att Du ställer upp och jobbar på de två marknader vi är med i, och/eller som funktionär vid våra två tävlingar, per år.

Största behovet är att Du som är förälder till de yngre, ställer upp som hjälp vid träningarna, med enklare sysslor som att ta fram och plocka in redskap, och liknande.

Ingendera är betungande, bara en eller två trevliga timmar varje gång.

Är Du intresserad av friidrott, och att arbeta med ungdomar får Du gärna anmäla Dig som ledare. Klubben ordnar och bekostar utbildning, så Du behöver inga förkunskaper.

Medlemsavgifter:

Avgift för alla medlemmar                   100.- 

(Skall främst täcka centrala kostnader, som försäkringar, datakostnader, hyror, osv.)

För aktiva på träning och tävling         250.- 

(Skall täcka en del av startavgifterna vid deltagande på tävlingar, som vanligen kostar 50 till 80 kronor per grenstart.)

Enskild medlem betalar alltså 100.- Tränande/tävlande medlem betalar 350.-  För familjer med många aktiva kan kostnaden lätt bli ohållbar. Därför har vi också satt ett tak per familj på 700.- (Som familj räknas ni om ni bor på samma adress, eller har barn som studerar på annan ort.)

Avgiften gäller per kalenderår, och klubben skickar ut inbetalningskort i början av året.

Har Du inte fått något, eller vill bli ny medlem, kontaktar Du enklast någon i styrelsen eller någon av tränarna ute på Ränneborg.

Klicka på den här länken, så öppnas ett registreringsformulär, som du kan skriva ut, fylla i och lämna eller skicka till oss.

Close
Close