Laguttagningar, policy

Syftet med denna policy är att uttagningarna skall göras i bästa samförstånd mellan aktiva och föräldrar.

Föreningens ambition är alltid att uttagningarna ska göras så smidigt som möjligt och så att så många som möjligt ska få delta. Eftersom antalet lag ska anmälas redan innan utomhussäsongen är igång är det omöjligt att veta exakt hur många aktiva som finns tillgängliga när det väl är tävling. Ibland har vi inte tillräckligt många aktiva för att få ihop ett lag, ibland finns det något fler än vad som ryms inom ett lag.

Föreningens ambition är att hitta en balans mellan att så många som möjligt ska få delta i lag-UDM och det faktum att resultatmässigt goda prestationer både är bra reklam för klubben och en sporre för de aktiva. Friidrott är i grunden en tävlingsidrott där resultat och placeringar är en viktig del i träning och tävling, tillsammans med att det ska vara roligt och bygger en lagkänsla.

Alla kan inte få tävla i sin favoritgren. Ledarna som tar ut laget fördelar grenarna efter samtal med de aktiva och deras föräldrar beroende på de aktivas kunskap och resultatnivå.

*         I P11/F11 prioriteras att alla ska få vara med och tävla, under förutsättning att man är aktiv på träning och tävling.

*         Äldre aktiva tillfrågas först, (den som har ”rätt” åldern, d v s 11 år) har alltid företräde framför yngre oavsett den aktives kapacitet.

*         Ledarna tar hänsyn till de aktivas önskemål i så hög utsträckning som möjligt beroende på kunskap och tidsprogrammet.

*         Om antalet aktiva i en åldersklass är stort anmäls fler än ett lag, för att så många som möjligt ska få vara med och tävla.

*         Om fler än ett lag anmäls sker uppdelningen i första hand efter ålder.

*         Om man bara är med i en deltävling eller endast i finalen är man en del av laget. Laget som tas ut behöver inte va-ra exakt lika i de två kvaltävlingarna och i finalen.

*         Laget fylls på med yngre vid behov.

*         I P13/F13 och äldre prioriteras de som aktivt tränar och tävlar.

*         Principen för uttagningen är att grenarna ska passa de aktiva och att laget ska ha möjligheter att kunna avancera till en final.

*         I finalen prioriteras laguttagningen så att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det kan innebära att någon blir uttagen som reserv. Att vara reserv är också att vara del av laget.

Gäller från 2017-01-01

Eksjö Södra IK /Styrelsen

Close
Close