Entimmesloppet tidpunkt ej fastlagd ännu

En ganska ovanlig tävlingsform där tiden är given på förhand, och tillryggalagd sträcka det som mäts.

Inbjudan med information om anmälning.

Länk till listan över anmälda.

Preliminära resultat.

Slutlig resultatlista.

Trolig tidpunkt runt månadsskiftet september/oktober.

Info kommer senare.

 

Close