Nyheter

Föredragningslista (prel.) för årsmötet

Tillhörande dokument kommer finnas i Friidrottshuset senast 1 mars.

1                           Årsmötet öppnas.

2                           Fastställande av röstlängd.

3                           Val av mötets ordförande.

4                           Val av mötets sekreterare.

5                           Val av två justeringsmän, rösträknare

6                           Årsmötets behöriga utlysande.

7                           Föredragningslista.

8                           Verksamhetsberättelse.

9                           Årsredovisning.

10                        Revisionsberättelse.

11                        Fråga om ansvarsfrihet.

12                        Medlemsavgifter.

13                        Verksamhetsplan.

14                        Budget.

15                        Firmatecknare.

16                        Inkomna motioner.

17                        Styrelsens yttrande.

18                        Val av ordförande på ett år.

19                        Val av tre ledamöter på två år.

20                        Val av två suppleanter på ett år.

21                        Val av två revisorer på ett år.

22                        Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är ordförande.

23                        Val av ombud till andra möten.

24                        Övriga frågor.

25                        Årsmötet avslutas .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Close
Close