Nyheter

Saxat

Några klipp ur senaste styrelseprotokollet:
* Skötsel av banorna, såväl skydd mot gräsklipp, som periodiskt underhåll på längre sikt, har åter igen diskuterats med fritidsförvaltningen. En besiktning med banleverantören av skadorna från tromben denna vecka.
* En del häckar och startblock kommer att placeras i byssjan i hörnet. Enklare att även bedriva träning på bortre långsidan.
* Vi får ett anslag från fritidsförvaltningen att bygga nytt väderskydd till höjdhoppsmattan. Material plus ersättning för eget arbete.
* Behovet av fler parkeringsplatser har påtalats igen.
* Placering av bättre kastvägg undersöks.
* ESIK:s prissamling genomgången och utställd. EGIK:s prissamling skall gås igenom, och ställas ut.
* Underhållet av måltornet framskjutet till våren. Brist på arbetskraft.
* A, och B+ grupperna har haft planeringsmöte inför vinterns aktiviteter.
* Grupperna A och C har engagerat varsin ny ledare. Personerna presenteras senare.
* Kommer testas en ny variant av Lucialoppet i december, runt Ränneborg.
* Inför träningen i Grevhagshallen fyndades en hel del inomhus-redskap, vilka har fördelats på den hallen och tennishallen.
* Undersöks om det går att ordna ett dagläger till våren för de yngsta.

Vid saxen /Kas-Sören

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Close
Close