2 veckor sedan

  Medlemsavgifter 2018

  Därefter skickas avier ut med brev till dem som vi inte har e-postadresser till. Övriga kommer att få en avisering via e-post. Totalkostnaden för ett brev är nu över tio kronor, i och med att rabatten för B-post är avskaffad, därför är det inte hållbart att spendera så pass mycket pengar på Postnord. Samtidigt med aviseringen skickas också en del annan info, som är viktig. Så jag ber er. LÄS. Tack /Kas-Sören
  16 februari 2018

  Klubbkläder

  15 februari 2018

  Topp 20 2017, utomhus

  Årsbästa utomhus 2017 Utdrag ur friidrottsförbundets 20-bästastatistik, som upprättas för klasserna 14 år och äldre. P 15 1500 m hinder/76,2 1 4:44.17 Nils Bredin 02 Hälle Falun 13.8 2 4:45.26 Amrullah Stanikzai 02 Kville Falun 13.8 3 4:45.84 Julius Mördrup 02 Lidingö Falun 13.8 4 4:49.5m Gustav Pålsson 02 Hammerdal Krokom 19.9 5 4:49.53 Anton Hermansson 02 Högby Högby 7.7 6 4:51.48 Morgan Åkerblom 02 Athlet Falun 13.8 7 4:54.03 Abdalle Omar 02 Haparanda Falun 13.8 8 4:54.64 Victor Gruber 02 Tureberg Falun 13.8 9 4:58.67 Victor Wahlgren 02 Mölndal Falun 13.8 10 4:59.27 Erik Danielsson 02 Hammarby Falun 13.8…
  14 februari 2018

  Föredragningslista (prel.) för årsmötet

  1                           Årsmötet öppnas. 2                           Fastställande av röstlängd. 3                           Val av mötets ordförande. 4                           Val av mötets sekreterare. 5                           Val av två justeringsmän, rösträknare 6                           Årsmötets behöriga utlysande. 7                           Föredragningslista. 8                           Verksamhetsberättelse. 9                           Årsredovisning. 10                        Revisionsberättelse. 11                        Fråga om ansvarsfrihet. 12                        Medlemsavgifter. 13                        Verksamhetsplan. 14                        Budget. 15                        Firmatecknare. 16                        Inkomna motioner. 17                        Styrelsens yttrande. 18                        Val av ordförande på ett år. 19                        Val av tre ledamöter på två år. 20                        Val av två suppleanter på ett år. 21                        Val av två revisorer på ett år. 22                        Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är ordförande.…
  14 februari 2018

  Regelnyheter

  2 februari 2018

  Nytt datum för årsmöte i ESIK

  Hej, Informationen att C-gruppen tränar på tisdagar gick inte fram, när datum för årsmötet spikades. Nytt datum blir istället torsdag 8 mars, klockan 18:30, i Soldathemmet, första våningen. Detta meddelande går ut till alla som vi har e-postadress till, och som betalat medlemsavgift för 2017 och / eller 2018. Övriga meddelas via hemsidan eller Facebook. Anmälan som tidigare via SMS till 070-521 88 96, eller e-post till soren_solveig@msn.com, så att vi beställer tillräckligt många fika. Ett förtydligande: Alla betalande medlemmar är välkomna. Medlem blir röstberättigad vid 12 års ålder. Tidigare kallelse var lite suddigt formulerad. Välkomna Eksjö Södra IK /Kas-Sören
  29 januari 2018

  Årsmöte 2018

  Har du betalat medlemskap för 2017 och/eller 2018 och är över 12 år är du välkommen. Tid:   20 februari, klockan 18:30. Plats: Fritidsgården vid Ing2, andra våningen. Sedvanliga årsmötesfrågor. För att vi skall kunna  beställa rätt mängd fika vill vi få in en anmälan senast den 18 februari, via mail till soren_solveig@msn.com, eller via SMS till 070-521 88 96. Eventuella tillhörande handlingar kommer finnas på hemsidan. Välkomna för Annika Karlsson gm. Sören Larsson
  26 januari 2018

  Så har även lösning nr 2 gått åt pipan.

  Fritidsförvaltningen ”tittar på en lösning”  
  Close
  Close