2 veckor sedan

  Arbetslördag Ränneborg 1 maj

  Öppna inbjudan genom att klicka på länken nedan, eller så hittar du själva texten nedanför. Arbetsdag Ränneborg För att få en bra start på utesäsongen så anordnar vi en arbetsdag på Ränneborg den 1/5 kl. 10.00–17.00. Medlemmar och anhöriga är hjärtligt välkomna att bidra med arbetsinsatser! Ett litet axplock på vad vi tänkt göra: Städa alla förråd, vårda och inventera redskap, gräva längdhoppsgroparna, inreda redskapsboden bortre 100m rakan, olja träbänkarna, måla längdhoppsräcken, måla hinderbockar mm. Tränarna kommer också informera om resp. träningsgrupps tänk inför säsongen. Vi kommer även visa vår nya fina klubbstuga. Klubben bjuder på hamburgare med bröd och…
  2 veckor sedan

  Fortsättning följde !

  3 veckor sedan

  Entimmesloppet är senarelagt

  Det är fortfarande 30 till 35 cm snö på löparbanorna. Snön är tätt packad och så pass hårdfrusen att det går att gå på den utan att trampa igenom. Så med tanke på väderprognosen har vi beslutat att senarelägga tävlingen. Nytt datum är inte klart, den informationen kommer senare.
  23 mars 2018

  Hemmaläger i Björköby 6/4 16:00 till 7/4 14:30

  Se inbjudan under fliken ‘Arrangemang’. Klicka på rubriken uppe t.v.
  6 mars 2018

  Medlemsavgifter 2018

  Därefter skickas avier ut med brev till dem som vi inte har e-postadresser till. Övriga kommer att få en avisering via e-post. Totalkostnaden för ett brev är nu över tio kronor, i och med att rabatten för B-post är avskaffad, därför är det inte hållbart att spendera så pass mycket pengar på Postnord. Samtidigt med aviseringen skickas också en del annan info, som är viktig. Så jag ber er. LÄS. Tack /Kas-Sören
  16 februari 2018

  Klubbkläder

  15 februari 2018

  Topp 20 2017, utomhus

  Årsbästa utomhus 2017 Utdrag ur friidrottsförbundets 20-bästastatistik, som upprättas för klasserna 14 år och äldre. P 15 1500 m hinder/76,2 1 4:44.17 Nils Bredin 02 Hälle Falun 13.8 2 4:45.26 Amrullah Stanikzai 02 Kville Falun 13.8 3 4:45.84 Julius Mördrup 02 Lidingö Falun 13.8 4 4:49.5m Gustav Pålsson 02 Hammerdal Krokom 19.9 5 4:49.53 Anton Hermansson 02 Högby Högby 7.7 6 4:51.48 Morgan Åkerblom 02 Athlet Falun 13.8 7 4:54.03 Abdalle Omar 02 Haparanda Falun 13.8 8 4:54.64 Victor Gruber 02 Tureberg Falun 13.8 9 4:58.67 Victor Wahlgren 02 Mölndal Falun 13.8 10 4:59.27 Erik Danielsson 02 Hammarby Falun 13.8…
  14 februari 2018

  Föredragningslista (prel.) för årsmötet

  1                           Årsmötet öppnas. 2                           Fastställande av röstlängd. 3                           Val av mötets ordförande. 4                           Val av mötets sekreterare. 5                           Val av två justeringsmän, rösträknare 6                           Årsmötets behöriga utlysande. 7                           Föredragningslista. 8                           Verksamhetsberättelse. 9                           Årsredovisning. 10                        Revisionsberättelse. 11                        Fråga om ansvarsfrihet. 12                        Medlemsavgifter. 13                        Verksamhetsplan. 14                        Budget. 15                        Firmatecknare. 16                        Inkomna motioner. 17                        Styrelsens yttrande. 18                        Val av ordförande på ett år. 19                        Val av tre ledamöter på två år. 20                        Val av två suppleanter på ett år. 21                        Val av två revisorer på ett år. 22                        Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är ordförande.…
  Close
  Close